Dzień Edukacji Narodowej – najserdeczniejsze podziękowania!

14 października 2020
?Dyrektorzy,
?Rady Pedagogiczne,
?Pracownicy szkół i placówek Naszej Gminy,
‼️Szanowni Państwo,
✅Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu władz samorządowych Gminy Mieroszów składamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze podziękowania za codzienną pracę na rzecz rozwoju oświaty na terenie naszej Gminy, jak również za troskę o jakość kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży, stanowiącą nieodłączny element Państwa codziennej pracy.
✅Szczególne podziękowania, wyrazy uznania i szacunku kierujemy do Państwa za odwagę i kreatywność, z jakimi podjęliście się w minionym roku szkolnym wielkiego, zawodowego wyzwania, jakim było kształcenie dzieci i młodzieży w warunkach pandemii.
✅Dzięki Państwa zaangażowaniu i profesjonalizmowi udało się sprostać temu wyzwaniu, dzięki czemu ten trudny czas nie stał się dla młodych ludzi czasem straconym. Choć niepewność, co przyniesie jutro nie przeminęła, żywimy głębokie przekonanie, że dzięki Państwa postawie oraz dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu, szkoły i placówki naszej Gminy są w stanie sprostać zmianom, które niesie współczesny, zmieniający się świat.
✅Do podziękowań pragniemy załączyć również życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym .
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Rady Miejskiej Violetta Kopka
Burmistrz Andrzej Lipiński

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja