Dziś złożyliśmy podziękowania dla Pavel Hečko

29 września 2020
Starosty Mezimésti za wzorcową współpracę między naszymi miastami oraz za realizację wspólnych działań i projektów polsko – czeskich ?? ??
Niech nasza przyjaźń przynosi jeszcze lepsze efekty w przyszłości ?
Burmistrz Andrzej Lipiński.