Gmina Mieroszów otrzymała środki na realizację zadań drogowych

16 kwietnia 2020

Dobre informacje ?
Gmina Mieroszów otrzymała wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych środki finansowe w wysokości 2 513 000 zł na realizację zadań drogowych:
– przebudowa drogi gminnej nr 116286D ul. Leśna w Mieroszowie – 1 603 000 zł
– remont dróg gminnych nr 116283D ul. Dolnej oraz nr 116298D ul. Przejazd w Mieroszowie – 700 000 zł
– przebudowa mostu na terenie Gminy Mieroszów w miejscowości Sokołowsko zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 116279D – 210 000 zł. Podziękowania składam dla Pana Ministra Michała Dworczyka za wsparcie naszych wniosków  ?
Burmistrz Andrzej Lipiński.