Gmina Mieroszów pozyskała środki na zakup Busa dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością

29 czerwca 2021
?Szanowni Państwo,
?Miło mi poinformować, że Gmina Mieroszów pozyskała środki na zakup busa dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
?Dotacja w wysokości 84.000,00 zł pochodzić będzie z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.
?Za przygotowanie dokumentacji projektu pn.:
„Brama do Polski – bez barier” dziękujemy Pani Sekretarz Ewa Kisztelińska
?Dziękujemy także za okazaną pomoc Panu Staroście Krzysztof Kwiatkowski oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
?Gmina bardzo potrzebuje nowego środka transportu i jesteśmy pewni, że ten zakup przyczyni się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących Naszą Gminę, a korzystających z busa.
Burmistrz Andrzej Lipiński

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja