Gmina Mieroszów pozyskała środki w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

29 marca 2021

Gmina Mieroszów pozyskała środki w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, w wysokości 5 777 537,00 zł., w ramach których zostały sfinansowane oraz będą finansowane
zadania:
1. Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D- ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D – ul. Przejazd w Mieroszowie.
2. Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. ewid. 112.
3. Utworzenie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa w Mieroszowie.
4. Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Przejazd w Mieroszowie.
5. Wykonanie trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mieroszowie.
6. Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a w Mieroszowie oraz Golińsk 20.
7. Modernizacja chodników przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz Pl. Niepodległości.
8. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie.
9. Zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz ul. Żeromskiego w Mieroszowie.