Gmina Mieroszów została zakwalifikowana do realizacji Programów

4 czerwca 2020

?Informujemy, że Gmina Mieroszów została zakwalifikowana do realizacji Programów:
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz
„Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2020.

Na realizację w/w zadań Gmina otrzyma:
9.720,00 zł – „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
✅19.392,00 zł – „Opieka wytchnieniowa”

✅Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”skierowany jest:
?do osób w wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
?do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ponadto, których dochód nie przekracza 400% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
?Wsparcie planowane jest dla 5 osób.

✅Programu „Opieka wytchnieniowa”to wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
?dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
?osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
?Wsparcie planowane jest dla 5 osób.

Ponadto, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie naszej Gminy realizowane będą usługi asystenckie. Wsparcie będzie realizowane przez Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz @Spółdzielnia Socjalna Nasze Wsparcie
✅Usługi asystenckie skierowane będą do seniorów 60+.

Szczegóły:
☎️748458262

Burmistrz Andrzej Lipiński