Gmina Mieroszów zrealizuje Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego

5 maja 2021
Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w ramach Koalicji Samorządów, we współpracy z Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podpisał dziś Deklarację Współpracy na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego z Gminą Mieroszów reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Lipińskiego.
✅Na terenie naszej Gminy do realizacji Programu został wyznaczony Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „TELLMED” s.c.
✅Mieszkańcy Naszej Gminy mogą odbierać testy na oznaczenie krwi utajonej już od marca br.
✅Gmina otrzymała 100 bezpłatnych testów, a już do dnia 05 maja br. wśród mieszkańców rozdysponowanych zostało 67 testów. Mieszkańcy Mieroszowa bardzo pozytywnie oceniają inicjatywę.
✅Zgodnie z zapowiedzią Pana Wicemarszałka ilość testów może zostać zwiększona.
?Dziękujemy za spotkanie.

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja