Golinsk działka nr 15

4 grudnia 2017

Nieruchomość gruntowa bez zabudowań, położona w Golińsku, składająca się z działki nr 15 o powierzchni 0,0935 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr SW1W/00076820/6.

Opis nieruchomości: teren bez uzbrojenia (media odległe), od północy skarpa; użytek gruntowy PsIV; kształt działki trapezoidalny; dojazd drogą gruntową – działka nr 14/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MR – przeznaczony dla zabudowy siedliskowej i upraw rolnych, w tym upraw ogrodniczych. Działka znajduje się w granicy strefy „K” ochrony krajobrazu.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).