Historia „Grubego”

18 grudnia 2020

Link poniżej. 

https://www.walbrzyszek.com/historia-grubego-52605