I Gminny Konkurs Piosenki turystycznej

14 maja 2016

I GMINNY KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE POSTAWOWEJ
W MIEROSZOWIE

Dnia 25.04.2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie odbył się I Gminny Konkurs Piosenki Turystycznej, w którym wzięli udział uczniowie klas IV- VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej, Zespołu Szkolno –Przedszkolnego z Sokołowska oraz uczniowie z naszej szkoły. Swoją obecnością i pracą w jury zaszczyciły nas Panie: Maria Chmielnicka- Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa, Beata Foryś- Kierownik Referatu Oświaty i Kultury w Mieroszowie oraz Iwona Schienke- Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie, które wybrały następujących laureatów w konkursie:

W kategorii solistów:
miejsce- Nikola Busz z PSP w Mieroszowie
miejsce- Zuzanna Matusik z PSP w Kowalowej
miejsce- Zofia Grabska z PSP w Mieroszowie
Natomiast w kategorii grup wokalnych zwyciężyła drużyna z ZSzP w Sokołowsku. Dodatkową nagrodą była przyznana Nagroda Specjalna ufundowana przez panią Marię Chmielnicką, którą otrzymał Mateusz Wtulich z Sokołowska.
Gratulujemy zwycięzcom!!!