II edycja „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”

29 grudnia 2021

Zachęcamy lokalne Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”.

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.
Udział w konkursie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.


Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa PDF
Karta zgłoszeniowa – wersja edytowalna – DOCX
Regulamin PDF