INAUGURACYJNY PRZEJAZD AUTOBUSU LINII NR 15 Wałbrzych-Mieroszów-Mezimesti

3 kwietnia 2017

Z WAŁBRZYCHA PRZEZ MIEROSZÓW DO MEZIMESTI!!!
1 kwietnia i nie był to wcale Prima Aprillisowy żart,odbył się inauguracyjny kurs autobusu linii nr 15 na trasie Wałbrzych-Mieroszów-Mezimesti. Po długich staraniach i fazie przygotowawczej, udało się zrealizować cel.
Podczas tej historycznej chwili obecni byli przedstawiciele władz czeskich oraz polskich – starostka pani Eva Muckova, mistostarosta pan Pavel Hecko, ambasdor polski w Czechach pani Grażyna Bernatowicz, z-ca prezydenta Wałbrzycha pan Zygmunt Nowaczyk, burmistrz Mieroszowa pan Marcin Raczyński, poseł na sejm pani Agnieszka Kołacz – Leszczyńska oraz zaproszeni radni i goście.
Wiele starań dołożyli burmistrz Marcin Raczyński oraz starostka Eva Muckova, aby rozwinąć współpracę na pograniczu polsko-czeskim. Podkreślali, że to niezwykle ważne, aby umożliwić mieszkańcom zacieśnianie więzi, budowanie nowych relacji. To również bardzo ważny krok w kierunku rozwoju turystyki oraz usług, które oferują partnerzy z Czech i Polski.
Rozkład autobusu dostępny będzie na stronach www.mieroszow.pl oraz www.gorysuche.pl.