Informacja o konkursie dla rolników „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

12 kwietnia 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w  XIX edycji Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników pod hasłem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym  Narodowy Instytut Kultury Wsi i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych
o różnych profilach produkcji.

Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub w każdej placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 22 kwietnia 2022 roku. Wszystkie gospodarstwa, które wezmą udział  w konkursie zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Z poważaniem

Agata Sikora-Grabowska

Samodzielny inspektor