Informacja o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

5 stycznia 2022

Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty  konkursu  ofert  na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Jednocześnie informujemy, że konkursy w zakresie działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,   w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  oraz  działań  na  rzecz  kultury, sztuki  i  ochrony  dóbr  kultury i dziedzictwa  narodowego i turystyki, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Przejdź do BIP