Informacja o przewonieniu paliwa gazowego w dniach 30-31października 2017 r.

30 października 2017

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 30-31 października 2017 r. na terenie Gmin:

· Niemcza obszar miejski i wiejski,

· Brzeg Dolny obszar miejski,

· Wołów obszar miejski,

· Oborniki Śląskie obszar miejski i wiejski,

· Wisznia Mała,

· Żmigród obszar miejski i wiejski,

· Trzebnica obszar miejski i wiejski,

· Milicz obszar miejski i wiejski,

· Krośnice,

· Jaworzyna Śląska obszar miejski,

· Żarów obszar miejski i wiejski,

· Mieroszów obszar miejski,

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.