Interpelacja dot. stanu technicznego nowo wybudowanej drogi w Kowalowej na ul. Malinowej

18 października 2019