Interpelacja w sprawie bonifikaty za wniesienie opłat związanych z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności

24 kwietnia 2019