Inwestycja w kulturę i oświatę

20 marca 2018

Zaczynamy podsumowanie zeszłorocznych inwestycji w Gminie Mieroszów. Dziś kultura i oświata.

W 2016 roku Aglomeracja Wałbrzyska przyznała Gminie Mieroszów blisko milion złotych na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób”.

Gmina Mieroszów złożyła bardzo wysoko oceniony wniosek na dofinansowanie instytucji kultury, gdzie mieści się biblioteka, sala prób. Na remont zostanie przeznaczone dofinansowanie 870 tysięcy złotych, przy koszcie całkowitym ponad milion złotych – mówił wówczas prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

Środki zostały przeznaczone na remont i przebudowę biblioteki miejskiej, która dostosowana została dla osób niepełnosprawnych (dobudowano windę, a także podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Został wzmocniony strop pomiędzy parterem a piętrem, wymieniono okna i drzwi, instalację elektryczną, oświetlenie, wraz z oświetleniem ewakuacyjnym na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach biblioteki.

Dofinansowanie otrzymał też drugi projekt dotyczący termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Projekt zakładał poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez działania termomodernizacyjne, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej budynku. Szkoła doczekała się kompleksowej termomodernizacji. Zmodernizowano systemy grzewcze, zarządzania energią cieplną i elektryczną, wymieniono oświetlenie wewnętrzne, okna, zmodernizowano kotłownię.

Na 2018 rok przewidziano drugi etap prac, który obejmie docieplenie ścian, dachu, renowację drzwi i wykonanie elewacji.