„KOLĘDY I PASTORAŁKI PĘDZLEM MALOWANE”

2 stycznia 2018

„KOLĘDY  I  PASTORAŁKI  PĘDZLEM  MALOWANE”- pod takim hasłem dnia 15 grudnia 2017r. odbył się konkurs muzyczno – plastyczny w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym Siodle. W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie z każdego poziomu edukacyjnego. Część muzyczna- to wykonanie przez klasę wcześniej wylosowanej kolędy. Praca plastyczna wykonana   w dowolnej technice, ilustrująca  treść  kolędy ,to indywidualna część konkursu.  

         Prezentowane kolędy były śpiewane a cappella,  z  podkładem muzycznym i  zagrane na instrumentach.
W  trakcie obrad jury wszyscy zgromadzeni uczniowie i nauczyciele śpiewali najbardziej popularne kolędy             
 i pastorałki.

         Na zakończenie zostały wręczone nagrody rzeczowe dla zwycięskich klas w każdej grupie wiekowej (klasy I-III S.P, klasy IV- VII S.P. oraz gimnazjum wraz ze szkołą zawodową) . W tych samych kategoriach   indywidualnie zostali nagrodzeni uczniowie za swoje bardzo ciekawe i piękne prace plastyczne.