Kolejna wspólna inwestycja dla poprawy bezpieczeństwa

19 września 2020

https://www.facebook.com/ZiemiaWalbrzyska/posts/3494856807233029?__cft__[0]=AZXes_nMdLz4swp-tm1ZDLysfYo5XYKpYQAOQRP9h5pDOViSPwXyApfQbkMz2OJOwa9_WGhaf12r58-EQ5nDHIydZPYW13M5-qncGsaZhO8_HknokBf95rZYdRnf4MEIVfMh-zid3QBp49lYOVt3Rb1wyM_duxckRKpp5YGP0_tYKab1ZJ1q1tPrwfcw8I2J6-Zk75CKum_hhaXaUKnVvbPwXFEWdo4Z5iP2w5aYP8tnqvE-1eeXmPthNjHaJR836FxTab-jf9ITy7F–i1jVAw7&__tn__=-UK-R