Kolejne dobre wiadomości dla naszej gminy!

22 lipca 2021
? ?Kolejna bardzo dobra wiadomość z Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wsparcie budowy obiektów sportowych w Subregionie Wałbrzyskim, w tym dla Naszej Gminy- z przeznaczeniem na Remont obiektów sportowych na terenie Zespół Szkolno Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku – 419.493, 00 PLN
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal.
Całkowita wartość zadania 840 tys. zł.
?Projekt przygotował niezawodny Referat Rozwoju ?
Tomasz Szulakowski
Marcelina Rewers-Jaworska
Dziękujemy ‼️

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja