Kolejny filmik z cyklu ” A jak to kiedyś było…” Rada Miejska Mieroszowa Kadencja IV 2002 – 2006:

25 maja 2020

Rada Miejska Mieroszowa
Kadencja IV 2002 -2006:
Przewodniczący – Mąka Wiesław
Wiceprzewodniczący – Wojciechowski Wiesław
Brzęcki Piotr
Franczak Adam
Frasunek Jan
Gubernat Ryszard
Janiszewski Jarosław
Kosiorek Piotr
Kreżel Krzysztof
Kucharski Jan
Majkowska Grażyna
Marciniak Krzysztof
Trzaskowska Janina
Turkowicz Dariusz
Wcisło Krzysztof
Wojciechowski Mieczysław
Burmistrz Mieroszowa – Laszkiewicz Andrzej
Z-ca Burmistrza Mieroszowa – Bekier Dorota

30-lecie Samorządu Terytorialnego

Kolejny filmik z cyklu " A jak to kiedyś było…"Rada Miejska Mieroszowa Kadencja IV 2002 -2006:Przewodniczący – Mąka WiesławWiceprzewodniczący – Wojciechowski WiesławBrzęcki PiotrFranczak AdamFrasunek JanGubernat RyszardJaniszewski JarosławKosiorek PiotrKreżel KrzysztofKucharski JanMajkowska GrażynaMarciniak KrzysztofTrzaskowska JaninaTurkowicz DariuszWcisło KrzysztofWojciechowski MieczysławBurmistrz Mieroszowa – Laszkiewicz AndrzejZ-ca Burmistrza Mieroszowa – Bekier Dorota

Opublikowany przez Gmina Mieroszów Piątek, 22 maja 2020