Kolejny filmik z cyklu ” A jak to kiedyś było…” Rada Miejska Mieroszowa Kadencja V 2006 – 2010:

25 maja 2020

Rada Miejska Mieroszowa
Kadencja V 2006 – 2010:
Przewodnicząca – Rogulska Justyna
Wiceprzewodniczący – Krężel Krzysztof
Baran Maciej
Błażejowska Dorota
Brzęcki Piotr
Chmielnicka Maria
Franczak Adam
Gałązka Robert
Gubernat Ryszard
Kucharski Jan
Liczbiński Mariusz
Nahorecki Jacek
Sowa Michał
Szczepkowska Elżbieta
Wujda Mieczysław
Żak Jerzy
Burmistrz Mieroszowa – Laszkiewicz Andrzej
Z-ca Burmistrza Mieroszowa – Bekier Dorota

https://www.facebook.com/GminaMieroszow/videos/279140973255206/