Kolejny filmik z cyklu ” A jak to kiedyś było…” Rada Miejska Mieroszowa Kadencja VII 2014-2018:

26 maja 2020

Kolejny filmik z cyklu ” A jak to kiedyś było…”

Rada Miejska Mieroszowa
Kadencja VII 2014-2018:
Przewodnicząca – Maria Chmielnicka
Wiceprzewodnicząca – Justyna Pichowicz
Jan Bednarz
Ryszard Gubernat
Henryk Hnatiuk
Małgorzata Jasiak
Jadwiga Kobus
Mariusz Liczbiński
Tomasz Maciejewski
Kamila Milewska
Wojciech Oleszkiewicz
Maja Sadowy
Ryszard Sierakowski
Dorota Skibska
Katarzyna Sobkowicz
Dariusz Szmulik
Burmistrz Mieroszowa – Marcin Raczyński
Z-ca Burmistrza Mieroszowa – Wiesław Zalas / Rafał Dzimira

30-lecie Samorządu Terytorialnego

Kolejny filmik z cyklu " A jak to kiedyś było…"Rada Miejska Mieroszowa Kadencja VII 2014-2018:Przewodnicząca – Maria ChmielnickaWiceprzewodnicząca – Justyna PichowiczJan BednarzRyszard GubernatHenryk HnatiukMałgorzata JasiakJadwiga KobusMariusz LiczbińskiTomasz MaciejewskiKamila MilewskaWojciech OleszkiewiczMaja SadowyRyszard SierakowskiDorota SkibskaKatarzyna SobkowiczDariusz SzmulikBurmistrz Mieroszowa – Marcin RaczyńskiZ-ca Burmistrza Mieroszowa – Wiesław Zalas / Rafał Dzimira

Opublikowany przez Gmina Mieroszów Poniedziałek, 25 maja 2020