Kolejny sukces Golińsk Sołectwo!!!

14 kwietnia 2021
‼️  ‼️ ‼️?
LGD Kwiat Lnu opublikowała dziś listę rankingową dofinansowań dla projektów grantowych – Zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej.
?Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku w Partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie otrzyma środki w wysokości
42.000,00 PLN na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Golińsku poprzez budowę Skateparku” ‼️
?Wkład własny będzie zabezpieczony przez Gminę Mieroszów
✅Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego projektu, w szczególności:
Panu Sołtysowi Golińska Arturowi Wielgusowi oraz Pani Annie Chmielnickiej ?
✅Podziękowania także dla Pani Bożeny Pełdiak oraz całego zespołu LGD Kwiat Lnu.

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja