Kolejny zakup laptopów, tabletów oraz innych urządzeń w ramach Programu ZDALNA SZKOŁA+

9 października 2020
?W drugiej edycji Programu ZDALNA SZKOŁA +, Nasza Gmina zakupiła kolejne laptopy, tablety oraz inne urządzenia dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
?Dziś zostały one przekazane do Naszych Placówek Oświatowych

Przedszkole Mieroszów,

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sokołowsku,
PSP Mieroszów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej.
?W II edycji projektu udało się nam pozyskać środki finansowe w kwocie 44.980,00 zł, dzięki czemu do naszych jednostek trafiło dziś kolejne
✅5 szt. laptopów z oprogramowaniem,
✅22 szt. tabletów,
✅13 szt. tabletów graficznych oraz
✅24 szt. słuchawek.
?Dotychczas na doposażenie naszych placówek pozyskaliśmy w ramach programu „Zdalna Szkoła” środki finansowe w łącznej kwocie 104. 980,00 zł.
?Dziękuję Pani Magdalena Kulpinska oraz Tomasz Szulakowski za koordynację projektu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
?„Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020w ramach działania 1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.”.
Burmistrz Andrzej Lipiński
FOTO: TT

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja