Komunikat Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wałbrzychu

27 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat
Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wałbrzychu:

Niestety podczas pandemii koronawirusa przestępstwa, a w związku z nimi osoby nimi dotknięte dalej istnieją – co więcej osoby, które są dotknięte przemocą domową zostały zamknięte ze swoimi oprawcami.
W związku z epidemią zwalniani są ludzie z pracy, łamane są prawa pracownicze.
Celem Lokalnego Punktu, który wspiera także osoby zamieszkujące gminę Mieroszów, jest pomaganie osobom szukającym pomocy.
Pomoc można uzyskać zdalnie.