KOMUNIKAT dot. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o.

16 marca 2020

W związku z przekazaną informacją przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o., informujemy, że od 16 marca 2020 roku do odwołania, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, zamknięty zostanie PSZOK w Mieroszowie.

Odpady komunalne odbierane będą nadal zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.