Konferencja dot. funkcjonowania Geoparków oraz Geoturystyki

4 października 2019

Dnia 3 października burmistrz Andrzej Lipiński został zaproszony do udziału w konferencji dotyczącej

– w ramach projektu „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystki w regionie Sudetów Środkowych”, która odbyła się w Hotelu Zamecek w Janovickach.
Zaproszono przedstawicieli władz polskich i czeskich oraz organizacji turystycznych.
Konferencja miała na celu przedstawienie działań i funkcjonowania spółki zajmującej się strategią rozwoju Geoparku Ziemi Broumovskiej.

„Geoturystyka, to forma turystyki bazującej m.in. na obiektach geologicznych, ściśle związana z geologią stosowaną, ochroną przyrody nieożywionej i edukacją geologiczną. Szansą dla rozpowszechnienia idei geoturystyki na szeroką skalę okazała się między innymi koncepcja tworzenia Geoparków UNESCO.”

Tworzony w ramach projektu GEOPARK obejmie swym zasięgiem cały obszar chroniony CHKO Broumovsko, Góry Stołowe i region wałbrzyski.