Ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania 6.3.4

29 lipca 2016

30 czerwca 2016 r. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosiła w ramach instrumentu ZIT AW konkurs dotyczący naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów– ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) RPO WD 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, oraz niezbędna dokumentacja, znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.