Konkurs w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3 marca 2022

Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty  konkursu  ofert  na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki.