Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Rocznego Programy współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

26 października 2020

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Zarządzenie-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu.pdf” title=”Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu”]

 

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Zał.-nr-1-do-Zarządzenia-w-sprawie-konsultacji.pdf” title=”Zał. nr 1 do Zarządzenia w sprawie konsultacji”]

 

Załącznik nr 2 do Zarz. w sprawie konsultacji