Kowalowa działka nr 96_6

4 grudnia 2017

Nieruchomość gruntowa bez zabudowań, zadrzewiona, położona w Kowalowej, przy ul. Malinowej, składająca się z działki nr 96/6 o powierzchni 0,2442 ha.

Opis nieruchomości: dojazd drogą utwardzoną – brak bezpośredniego wjazdu na działkę. Teren bez uzbrojenia. Działka położona na zboczu, znacznie wypiętrzona w stosunku do rzędnej drogi, słabo nasłoneczniona w sezonie zimowym. Użytek gruntowy: PsIV.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem ML – przeznaczony dla zabudowy letniskowej, w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi oraz usług turystycznych i sportowych.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076790/6.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).