Lokalny Program Rewitalizacji – uzgodniono obszar rewitalizacji

14 marca 2016

Wynikiem wspólnych prac społecznego Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawicieli samorządu gminy jest wybranie obszaru gminy, który zostanie objęty działaniami rewitalizacji.

Ze względu na analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych w gminie Mieroszów określenie obszaru rewitalizacji nie było łatwe. Przed podjęciem decyzji uwzględnionych zostało wiele czynników m.in. : wytyczne dot. określenia stref zdegradowanych, dane statystyczne oraz zgodność zakładanej koncepcji wyznaczenia stref z kluczowymi dokumentami dla Gminy Mieroszów tj. Strategią Rozwoju Gminy i Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Wybrane obszary to:
w śródmieściu Mieroszowa ulice:
Przejazd, plac Niepodległości, ul. Miła , ul. Mała, ul. Krótka, ul. Kościelna, ul. Dolna, ul. Dąbrowszczaków, i część ul. Mickiewicza (do skrzyżowania z ul. Hożą)

oraz w Sokołowsku:
ul. Główna i ul. Unisławska.

Wkrótce na stronie opublikowane zostaną mapy z planowanym obszarem. W dalszej części przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji kontynuowane będą prace Zespołu ds. rewitalizacji i konsultacje dot. projektów na wybranych obszarach.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się dokumentami i założeniami dot. rewitalizacji: Kliknij tutaj