Nabór projektów do LPR przedłużony do 8 kwietnie 2016

29 marca 2016

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków, organizacji które znajdują się lub działają w obrębie obszaru objętego rewitalizacją:

w Mieroszowie są to ulice Adama Mickiewicza (od strony rynku do skrzyżowania z ul. Hożą), Dolna ,Kościelna, Dąbrowszczaków, Krótka , Mała, Miła, plac Niepodległości, Przejazd,

w Sokołowsku są to ulice: Główna i Unisławska.

Projekty z obszaru LPR dotyczące: remontów budynków, zagospodarowania przestrzeni w obrębie wymienionych ulic należy zgłaszać:

do dnia 8 kwietnia 2016

w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie,
nr tel. 74 84 94 318
w godzinach od 9:00 do 14:00
lub mailem
tszulakowski@mieroszow.pl

Skrócona instrukcja zgłaszania projektu:
Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego dostęp do systemu elektronicznego.

Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres: tszulakowski@mieroszow.pl.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę podmiotu, adres, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz liczbę projektów jaką podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem:

www.mieroszow.badanie.net

i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem:
»LINK DO FORMULARZY DO POBRANIA | PDF

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować
telefonicznie na numer: 74 84-94-318
(w godzinach od 9.00 do godz. 14.00)
lub za pośrednictwem e-maila na adres: tszulakowski@mieroszow.pl.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.