Nabór wniosków na projekty grantowe ze stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu

22 lutego 2019

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu ogłosiło pięć naborów wniosków o powierzenie grantów z zakresu:

• Zagospodarowania przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne,

• Rozwoju infrastruktury turystycznej,

• Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wnioskodawcami mogą być:

– organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS,

– jst,

– Samorządowe Instytucje Kultury.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.kwiatlnu.eu