Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Mieroszów!

12 maja 2020

?Szanowni Mieszkańcy !!!

Od dnia 15.05.2020 r. Gmina Mieroszów rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości ‼️

?Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne które:

?wykonają przyłącze gazowe do nieruchomości – można otrzymać do 2000 zł

?dokonają zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości lub lokalu na ogrzewanie gazowe lub elektryczne – można otrzymać do 4000 zł.

?Wzór wniosku dostępny:
https://bip.mieroszow.pl/…/wniosek_-_dotacja_na_zmiane_ogrz…

?Dodatkowe informacje udzielane są przez
Referat Nieruchomości pod numerem telefonu:
☎️743030020

‼️Nabór wniosków trwa od 15.05.2020 r. do 15.09.2020 r. ‼️

?Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Andrzej Lipiński