Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów

30 września 2020
??W trakcie dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa nadano pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów
PANU LEOPOLDOWI NOWACKIEMU ‼️
?Pan Leopold Nowacki urodził się w Kaliszu, będąc uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu wstąpił do Harcerstwa Polskiego – dobrowolnego, apolitycznego ruchu wychowawczego dla młodzieży, który powstał w 1911 r. Jego celem było przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi ucząc ich szacunku dla drugiego człowieka oraz obowiązku wobec bliźnich i wobec siebie samego. Harcerstwo przygotowywało młodego człowieka do przetrwania w trudnych warunkach, wyrabiało sprawność fizyczną, uczyło współzawodnictwa i pomocy drugiemu człowiekowi.
?W 1918 roku na wezwanie Naczelnika Józefa Piłsudskiego, który ogłosił powszechną mobilizację – odpowiedział cały naród, również harcerze. Niespełna siedemnastoletni wówczas Pan Leopold od 1920 r. należał do Harcerskiego Batalionu Wileńskiego, a także oddziału 201 p.p. Dowództwa Frontu Północnego, brał udział w niezliczonej ilości bitew.
?po zdemobilizowaniu powrócił do szkoły w Łowiczu, którą ukończył, a następnie pracował jako nauczyciel w Kaliszu do września 1939 r. będąc równocześnie Komendantem hufca ZHP powiatu kaliskiego i miasta Kalisza.
?w czerwcu 1945 r. przyjechał jako wysiedleniec do Mieroszowa i już w 1946 r. założył harcerstwo przy Szkole Podstawowej nr 1. W późniejszym okresie rozbudował harcerstwo i prowadził hufce w powiecie wałbrzyskim.
?1 września 1948 r. został Burmistrzem Miasta Mieroszowa, ponadto działał na rzecz pracy spółdzielczej, prowadził obozy harcerskie, założył Ochotniczą Straż Pożarną. Był też inicjatorem wykonanej chorągwi, która jest używana do dnia dzisiejszego przez Naszą Straż. Założył Miejską Bibliotekę Publiczną, w której działało Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Mieroszowie, dzięki któremu ludzie pracujący mogli zdobyć wykształcenie.
Pełnił wiele funkcji publicznych i zawsze kierował się najwyższymi standardami człowieczeństwa i ideałami harcerstwa.
?Gościliśmy dziś w Sali Obrad jego córkę Panią URSZULĘ NOWACKĄ -MAJBORODĘ wraz z wnukami, rodziną i przyjaciółmi.
Pani Urszula odbierając dzisiejszy tytuł w imieniu Ojca, zwróciła uwagę na ideały, którymi kierował się, a które w dzisiejszych czasach są rzadkością. Promujmy ideały harcerstwa wśród młodych ludzi – przekazała Pani Urszula.
?Dziękujemy przybyłym gościom na uroczystość.
?Zaszczytem było nadać Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Panu Leopoldowi Nowackiemu.
Burmistrz

Andrzej Lipiński
Rada Miejska Mieroszowa.

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja