Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2022 na terenie powiatu wałbrzyskiego

5 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego:

 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych;

w każdą środę w godzinach: 09:00 – 13:00

w każdy czwartek w godzinach: 07:30 -11:30

w każdy piątek w godzinach: 09:00 – 13:00

 • Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach;
  pl. Odrodzenia 4, 58 -370 Boguszów-Gorce

W każdy poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 12:00 – 16:00

 • Centrum Usług Socjalnych, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój;

w każdy piątek: od 12:00 – 16:00

 • Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój;

w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 – 13:00;

 • Biblioteka Centrum Kultury Czarny Bór, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór;

w każdy wtorek w godzinach: 10:00 – 14:00;

 • Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca;

w każdą środę w godzinach: 11:00 – 15:00

 

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

 • Zapisać się pod numerem telefonu: 74/846-05-48 ( w godzinach pracy urzędu)
 • lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl
 • albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/

 

Przypominamy Państwu, w jaki sposób skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz mediacji.

Kto może skorzystać?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy;

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Doradca obywatelski

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Mediacja

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.