Nowe obostrzenia w Czechach

22 października 2020

https://www.facebook.com/achteczechy/posts/3573591359375337?__cft__[0]=AZUEgtG3mMiqNcu-Sh4UpYnmQasuffQE2qpmJzHWjyWp5YPxDzrzedRHitbYMvL8vhymmqjGd5pcCbmXUzbBdHBX2fjUKWUjVg8s5NGVnasXPWzh8TUpDCh213ZVX_Cb44yn6udOF2HfWxSIIYR-S8HPAcdFhVdsVoegvqRZX0dm1jaOYdILBSLSdYkctntLYOL3lQcOmgs5mAS0jMgFTbhqj5b6RpybbWaDp_mJM40b4x9ZwntQEv_xRlF9wRYmt3fJT8jxiPZs3vb1c9uwIUUp&__tn__=-UK-R