NOWE PLACE ZABAW W GMINIE MIEROSZÓW

3 lipca 2017

NOWE PLACE ZABAW W GMINIE MIEROSZÓW

Gmina Mieroszów pozyskała dofinansowanie na wykonanie trzech placów zabaw na terenie naszej Gminy w następujących miejscowościach: w Mieroszowie przy ul. Armii Krajowej, w Sokołowsku przy ul. Głównej oraz w Golińsku przy świetlicy wiejskiej. W dniu 14 czerwca 2017 roku  Burmistrz Mieroszowa – Pan Marcin Raczyński podpisał umowę z Zarządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Panią Ewę Mańkowską – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Pana Stanisława Czajkę – Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych. Dofinansowana inwestycja  pn. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów” będzie realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowanym celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej trzech placów zabaw
z urządzeniami siłowni zewnętrznej w miejscowościach Mieroszów, Sokołowsko, Golińsk w celu udostępnienia mieszkańcom ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Utworzenie miejsc dla najmłodszych mieszkańców to kolejna ważna inicjatywa, dobrze wyposażone, bezpieczne place zabaw to wielki ukłon nie tylko w kierunku dzieci, ale również ich rodziców, którzy będą mogli spędzić czas ze swoimi pociechami.

Spełniające standardy urządzenia do zabawy, ławki, kosze na śmieci, odpowiednio zagospodarowana przestrzeń znacznie poprawi wizerunek Gminy.

Całkowita wartość projektu wynosi 243 137,32 zł, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 154 708 zł tj. 63,63 %.

Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na rok 2018.

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Golińsk.pdf”]

Wizualizacja placu zabaw w Golińsku

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Mieroszów.pdf”]

Wizualizacja placu zabaw w Mieroszowie

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Sokołowsko.pdf”]

Wizualizacja placu zabaw w Sokołowsku