Nowe zasady przekraczania granicy

30 marca 2021

Link poniżej 

https://zwrot.cz/2021/03/nowe-zasady-przekraczania-granicy/?