Nowy parking w Mieroszowie

28 marca 2019

Mieszkańcy Mieroszowa mogą cieszyć nową infrastrukturą drogową przy ul. Nad Potokiem w Mieroszowie.

Nowowybudowany oświetlony parking powstał w ramach realizowanego przez Gminę Mieroszów projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdują się tam 33 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością, wiata rowerowa ze 16 stanowiskami rowerowymi, ciągi piesze oraz mała architektura, w tym ławki i kosze na śmieci. Dzięki przebudowanej drodze przy ul. Nad Potokiem, parking posiada dogodny dojazd z drogi krajowej nr 35.

Kolejnym etapem inwestycji będzie wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy głównych ciągach komunikacyjnych gminy. Planuje się wymienić łącznie 307 punktów oświetleniowych przy drogach publicznych:

  • w Mieroszowie ul. Dolna, ul. Hoża, ul. Kwiatowa, ul. Podgórze, ul. Adama Mickiewicza, Plac Niepodległości, ul. Wolności, ul. Zielna, ul. Dworcowa, ul. Wałbrzyska, ul. Mikołaja Kopernika,
  • w Sokołowsku ul. Główna,
  • w Kowalowej wzdłuż drogi krajowej nr 35,
  • w Unisławiu Śląskim wzdłuż drogi krajowej nr 35,
  • w Golińsku wzdłuż drogi krajowej nr 35,
  • w Różanej.