Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Mieroszów i OSP Sokołowsko

11 lipca 2018

W piątek 29 czerwca 2018r. Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński uroczyście przekazał przedstawicielom jednostek OSP Mieroszów i OSP Sokołowsko dwa nowe defibrylatory oraz zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i obcinania pedałów.

Posiadanie takiego sprzętu  poprawi stan bezpieczeństwa na terenie całej gminy oraz powiatu wałbrzyskiego, umożliwi to tym samym podjęcie próby walki o życie ludzkie do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Na realizację zadania Gmina Mieroszów pozyskała środki w wysokości 24 790,59 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.