Nowy sprzęt ratowniczy dla strażaków z Gminy Mieroszów

6 czerwca 2018

Wkrótce do strażaków z terenu Gminy Mieroszów trafi nowy sprzęt ratowniczy w postaci dwóch defibrylatorów oraz zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi i cięcia pedałów. Na realizację zadania Gmina Mieroszów pozyskała środki
w wysokości 25 476,66 zł z Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wybrano już Wykonawcę przedmiotowego zadania, z którym 22 maja 2018 roku podpisano umowę.
Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego.