Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny światowej w Mieroszowie

2 września 2020

Pielęgnując pamięć poległych w walkach o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, składamy im hołd i wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i poświęcenie. W naszej Gminie 1 września, o godz.12:00 złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem w Rynku oraz zapaliliśmy światełko pamięci dla poległych.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Violetta Kopka.
Burmistrz Andrzej Lipiński.