Obrady Komitetu Sterującego Euroregionu Glacensis i nie tylko

29 września 2020
▶️Dziś obradował Komitet Sterujący Euroregionu Glacensis.
▶️Strategia na przyszły okres programowania prawie gotowa ‼️
▶️Diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze wsparcia EG jest dużym wyzwaniem, któremu sprostał EffiCon
▶️Dziękujemy Czesław Kręcichwost, @Ireneusz Ratuszniak, wszystkim obecnym Samorządowcom oraz Naszym Partnerom z Republiki Czeskiej.
https://www.facebook.com/138244413473392/posts/698988160732345/