Obrady Rady Seniorów Gminy Mieroszów

13 września 2021
?Obrady Rady Seniorów Gminy Mieroszów:
➡️Omówienie obchodów Dnia Seniora – Senioralia i Spartakiada 2021
➡️Stan wyszczepienia Gminy, pandemia koronawirusa i jej wpływ na środowisko osób starszych
➡️Utworzenie strony internetowej dedykowanej działalności Seniorów