Od dnia 21.02.2021 r. ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego!

22 lutego 2021
?DRODZY MIESZKAŃCY,
✅Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające informacje o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy od dnia 21.02.2021r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie:
✅Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap.
✅W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) należy uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów:
✅Tel.:
☎74 3030430,
☎74 3030002,
☎74 3030003.
✅Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu. – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny.
✅Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną.
✅Wejście do Urzędu możliwe jest tylko poprzez Bramę Główną (Brama nr2 będzie zamknięta).
Burmistrz Andrzej Lipiński
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „URZĄD MIEJSKI w MIEROSZOWIE Informacja Burmistrza Mieroszowa Informacja epidemiologiczna 21.02.2021”
 

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja