Odpowiedź z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w sprawie ogłoszenia stanu epidemii

30 marca 2020

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, po naszych interwencjach otrzymaliśmy pisemną odpowiedź z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu na temat zmienionego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Wcześniejsze informacje, tak jak Państwa informowaliśmy przekazywane były nam drogę telefoniczną od pracowników PSSE w Wałbrzychu.
Z treści pisma wynika, iż PSSE nie ma podstaw do wydawania „przepustek” dla osób pracujących w Republice Czeskiej.
Dziękujemy za przekazane nam informacje.
Sekretarz Ewa Kisztelińska.